top of page

Bokförlaget mitt
i Östersjön.

”Små gröna män” landstiger
i svensk skärgårdsidyll

Ny release!

Skuggor under ytan - Omslag - 231207 – Framsida.jpg

40 år
sedan händelserna!

Latest/Senaste nytt!

Skuggor från vattnet

”Små gröna män” landstiger
i svensk skärgårdsidyll

Det är den 2 mars 1984 på Almö i Karlskrona skärgård. Kalla krigets isande vindar skär genom den svenska skärgårdsidyllen på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Drygt två år tidigare har den Sovjetiska kärnvapenbestyckade ubåten U137 stått på grund bara 18 kilometer från platsen, mitt inne i svenskt militärt skyddsområde. Under de sex nästkommande dygnen ska det visa sig att än mer dramatiska och oroväckande händelser kommer att utspela sig i Karlskronas skärgård. Händelser som är ett direkt hot mot det fridfulla Sverige.

Garanterat skarpladdad spänning om verkliga händelser, grodmän och miniubåtar. 

40-årsjubilemumspris 295:- (o.p. 369:-) Gäller t.o.m. 240308.

Herring Diplomacy - front page_500x240_Omslag.jpg

Latest/Senaste nytt!

Herring Diplomacy/
Silldiplomati

"...The herring conveys the love that is experienced when tastes, smells, conversation and atmosphere arise at gatherings with herring in particular. Herring diplomacy is a journey from the north of Iceland to the Horn of Africa where I am showered with warmth and friendship..."

"...Sillen förmedlar den kärlek som upplevs när smaker, dofter, samtal och stämming uppstår vid sammankomster med just sill. Silldiplomati är en resa från norra Island till Afrikas horn där jag överösts med värme och vänskap..."

 

- Ted Karlberg

Våra titlar/Our titles

Läs mer om vår Östersjörelaterade litteratur
och beställ hem din bok direkt idag.

Read more about our Baltic Sea-related literature

and order your book directly today.

Böcker
bottom of page